Regulamin Mini Sesji Zdjęciowych CHABEREK FOTO

Definicje

PLIK CYFROWY – cyfrowe forma zdjęcia zapisana w pełnej rozdzielczości w formacie JPG

ODBITKA – papierowa forma zdjęcia o wielkości 13x18cm

ORGANIZATOR – Fotograf firmy „CHABEREK FOTO”

UCZESTNIK – osoby fotografowane podczas Mini Sesji Zdjęciowych lub ich prawni opiekunowie

Regulamin

 1. ORGANIZATOREM Mini Sesji Zdjęciowych jest firma CHABEREK FOTO
 2. Mini Sesje Zdjęciowe odbywają się w studio fotograficznym pod adresem ul. Narzymskiego 9, Kraków
 3. UCZESTNIKIEM może zostać każda osoba lub rodzina
 4. Warunkiem uczestniczenia w Mini Sesji Zdjęciowej jest wpłata zadatku 50 zł na wskazane poniżej konto bankowe:CHABEREK FOTO Numer konta bankowego: 02 1140 2004 0000 3102 7653 8063 tytułem: Zadatek mini sesja zdjęciowa + imię i nazwisko
 5. Mini Sesja Zdjęciowa trwa nie dłużej niż 30 minut.
 6. Uczestnicy biorą udział w Mini Sesji Zdjęciowej we własnych ubraniach.
 7. Zabrania się fotografowania własnymi aparatami fotograficznymi oraz smartfonami.
 8. Fotografie zostają umieszczone w galerii cyfrowej na hasło w ciągu 5 dni roboczych w celu wyboru przez Uczestnika PLIKÓW CYFROWYCH.
 9. Organizator zobowiązuje się przekazania wybranych przez Uczestnika 5 fotografii w formie plików cyfrowych i odbitek w ilości nie mniejszej niż 5 fotografii.
 10. Uczestnik ma możliwość zamówienia dowolnej ilości PLIKÓW CYFROWYCH i ODBITEK według obowiązującego cennika.
 11. Organizator zobowiązuje się do przekazania PLIKÓW CYFROWYCH w terminie do 10 dni roboczych od daty wyboru zdjęć przez uczestnika.
 12. Organizator zobowiązuje się do przekazania ODBITEK w terminie do 21 dni roboczych od daty wyboru zdjęć przez Uczestnika.
 13. Organizator zabrania wykorzystywania fotografii w celach zarobkowych oraz udostępniania ich innym podmiotom gospodarczym bez pisemnej zgody Organizatora.
 14. Uczestnik WYRAŻA ZGODĘ / NIE WYRAŻA ZGODY (niepotrzebne skreślić) na użycie powstałych fotografii w celach promocji ORGANIZATORA, w szczególności na jego stronie na facebooku, stronie internetowej https://chaberekfoto.pl, na stronie internetowej http://sesja-zdjeciowa.pl. Z tego tytułu Uczestnik w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.